ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

కొన్ని మాటలు - ఎందుకు పనికి రానివి


 1. జీవితంలో ఎప్పుడైనా

ఎవరి నైనా పనికి రాని వారిగా

పరిగణించవద్దు ఎందుకంటే

చెడిపోయిన గడియారం

కూడ రోజుకు రెండు సార్లు

సరైన సమయం

సూచిస్తుంది


2. ఎప్పుడూ ఇతరుల తప్పులను

అన్వేషించే వ్యక్తి అందమైన

పుష్పాల పరిమళాలను

వదలి పుండు మీద వాలే

ఈగ లాంటి వాడు


3. పేదరికం ధరిచేరినప్పుడు

ఆప్తమిత్రులు కూడ

దూరమైతారు అదే

ధనవంతులైనప్పుడు

తెలియని వారు కూడ

మిత్రులవుతారు


4. ఒక్క సారి నవ్వుతూ చూడు

ప్రపంచంలో ఉండే అందాలన్ని

నీ సొంతమవ్వుతాయి కానీ

తడిసిన కనురెప్పలతో

చూసే అద్దంకూడ మసక

బారి పోతుంది


5. తొందరగా దొరికేది ఏదైనా

ఎక్కువకాలం మన్నికరాదు

ఎక్కువకాలం మన్నిక

వచ్చేది అంతతొందరగా

దొరకదు


6. జీవితంలో వచ్చే చెడు రోజులు

కూడా మన మంచి కొరకే

అనుకోవాలి అప్పుడే

తెలుస్తుంది నిజమైన

స్నేహితులు ఎవరైనది


7. మనిషికి రోగాలు కుందేలు లాగా

వస్తాయి తాబేలు లాగా

వెళ్లుతాయి కానీ డబ్బులు

తాబేలు లాగ వస్తాయి

కుందేలు లాగా

వెళ్లుతాయి


8. చిన్న చిన్న మాటల్లో ఆనందాన్ని

వెతకటం అలవాటు

చేసుకోవాలి ఎందుకంటే

పెద్ద పెద్ద మాటలు

జీవితంలో చాలా

అరుదుగా చోటు

చేసుకుంటాయి


9. ఈశ్వరుని ప్రార్ధించినప్పుడు

నాకు ఏమి ఇవ్వలేదని

బాధపడకు ఎందుకంటే

నీకు అక్కడ ఇవ్వక

పోయినా నీకు నచ్చిన

చోట నీకు ఈశ్వరుడు

నచ్చినవిధంగా ఇస్తాడు


10. నిత్యము ఎదురయ్యే

అపజయాలను చూసి

నిరాశ చెందకు కానీ

ఒక్కోసారి తాళంచెవి

గుచ్చంలో ఉండే ఆఖరి

తాళంచెవి కూడ తాళం

తెరుస్తుందని

గమనించు


11. ఈ సమాజంలో నేను ఒక్కడిని

ఎంచేయగలననీ ప్రతి మనిషి

నిరాశ చెందుతుంటాడు

కానీ ఒక్క సారి తలపైకెత్తి

చూడు ప్రపంచానికి

వెలుగునిచ్చే సూర్యుడు

కూడ ఒక్కడేనని


12. బంధవులు ఎంత చెడ్డ వారైనా

సరే వదులుకోవద్దు

ఎందుకంటే మురికి నీరు

దప్పిక తీర్చలేక పోయిన

కనీసం అగ్గి మంటలు

ఆర్పటానికి పనికి

వస్తాయి


13. నమ్మక ద్రోహి స్నేహితునికన్నా

దురాశపరుడు సన్నిహితుడు

మిన్న మట్టితో చేసిన

మనుషులు కాగితాలకు

అమ్ముడు పోతారు


14. మనిషి గా మాట్లాడుట

రాక పోయినా కనీసం

పశువుల మౌనంగా

ఉండటమే ఉత్తమం


15. మనకు మాటలు రాక ముందు

మనముఎంచెప్పబోతున్నామో

అమ్మకు అర్థమయ్యేది కాని

మనము మాటలు అన్ని

నేర్చిన తరువాత ఇప్పుడు

మాటమాటకు ప్రతిసారి

అమ్మా నీకు అర్థం

కాదులే అంటాం


16. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మిత్రులు

దూరమైనారని బాధపడకు

ఎందుకంటే నీవు ఒక్కనివే

జయించగలవని వారు

నమ్మినందుకు నీవు

సంతోషించు


17. సిగ్గు మర్యాద లేని

ధనవంతుడు ఎల్లయ్య కన్నా

మంచి మానవత్వం ఉన్న

పేదరికం సుబ్బయ్య మిన్న


18. జీవితంలో హెచ్చుతగ్గులు

రావటంకూడ మనమంచి

కోసమే అనుకోవాలి

ఎందుకంటే ECG లొ

వచ్చే సరళరేఖా కూడ

మృత్యువును

సూచిస్తుంది


19. ఈ రోజుల్లో సంబంధాలు

రొట్టె తొ సమానమైనవి

ఎందుకంటే కొద్దిగా మంట

ఎక్కవైందొలెదో రొట్టె

మాడిమసి కావటం

ఖాయం


20. జీవితంలో మంచి వారి కోసం

అన్వేషించ వద్దు ముందు

నీవు మంచిగా మారు

బహుశా నిన్ను కలిసిన

వ్యక్తికి మంచి మనిషి

అన్వేషణ పూర్తి

కావచ్చు నేమో

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గ్రంథాలయ శాస్త్ర పితామహుడు ..

గ్రంథాలయ శాస్త్ర పితామహుడు శ్రీ ఎస్.ఆర్ రంగనాథన్ గారి జయంతి ఈరోజు ఆసందర్భంగా వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ.... జననం 12 ఆగష్టు 1892 మరణం 27 సెప్టెంబరు1972 గ్రంథాలయ శాస్త్ర అభివృద్ధికి, గ్రంథాలయాల అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేసిన గణిత శాస్త్రవేత్త షియాలి రామామృత రంగనాథన్ గారు ఆగస్టు 12వ తేదిన 1892 తమిళనాడులోని తంజావూరు జిల్లాలోని షియాలీ అనే గ్రామంలో జన్మించారు. దాదాపు రోజుకు 10–15 గంటలకు పైగా పనిచేస్తూ, వారానికి ఒక్క రోజైనా సెలవు తీసుకోకుండా నిరంతరాయంగా రంగనాథన్ గ్రంథపాలక వృత్తే దైవంగా, పనే జీవితంగా గడిపిన నిర్మలకర్మయోగి. ఆధునిక వైజ్ఞానిక సాంకేతిక రంగాలలో పెను మార్పులు చోటుచేసుకున్న ఈసమయంలో కూడా గ్రంథాలయాల ప్రాముఖ్యత ఎంతగానో ఉంటుందని ఆనాడే గుర్తించి, గ్రంథాలయాలకు ఒక శాస్త్రాన్ని ప్రవేశపెట్టి, ప్రజలకు విజ్ఞానాన్ని పంచే ప్రజా విశ్వవిద్యాలయాల అని పిలువబడే పౌర గ్రంథాలయాలుకు రూపకల్పన చేశారు. నేడు ఈ ప్రజా విశ్వవిద్యాలయాలకు ప్రజల నుండి ఆదరణ ఉందంటే అది రంగనాథన్ చేసిన కృషి వల్లనే అన్నది నగ్న సత్యం. 1924 సంవత్సరంలో మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం గ్రంథపాలకునిగా ఆయన నియమితులయ్యారు.. కొద్ది కాలం పాటు ఇంగ్లాండ్ పర్

ఇంగ్లీషువాడు .. వాడి భాష మనకి రాదు...

ఇంగ్లీషువాడు సప్తసముద్రాలు దాటి వచ్చేశాడు. ముందు వ్యాపారం చేయడానికి... తరువాత అధికారం చెలాయించడానికి.... వాడి భాష మనకి రాదు... వాడు "గాడ్ ఈజ్ గుడ్" అనేవాడు. మనకి అది "గాడిదగుడ్డు" గా అర్థమైంది. మనం "రాజమహేంద్రి" అన్నాం... వాడికి "రాజమండ్రి"లా వినిపించింది. మన మాట వాడికి అర్ధమయ్యేది కాదు... వాడి భాష మనకి బోధపడేది కాదు. వ్యాపారం, పరిపాలన వాళ్ల అవసరం కనుక తెల్ల అధికారులు ఒక్కొక్కరూ తెలుగు పదాలను పట్టుకున్నారు. డిక్షనరీలు తయారు చేశారు. 1818లో విలియం బ్రౌన్ తొలి తెలుగు - ఇంగ్లీషు డిక్షనరీ తయారుచేశాడు. 1821లో క్యాంప్ బెల్ ఇలాంటిదే ఇంకో నిఘంటువు తయారుచేశాడు. మన మాటలు వాడికి అర్థమయ్యాయి. కానీ వాడి మాటలు మనకి అర్ధం కావాలి కదా. అవసరం వాడిది. అందుకే జాన్ కార్నిక్ మారిస్ అనే వాడు ఇంగ్లీషు తెలుగు డిక్షనరీ తయారు చేశాడు. ఆ తరువాత సీ.పీ. బ్రౌన్ దొర ఇంకో డిక్షనరీ 1852 లో (ప్రథమ స్వాతంత్ర్య సంగ్రామానికి సరిగ్గా అయిదేళ్ల ముందు) తయారు చేశాడు. చాలా మంది తెల్ల అధికారులు దుబాషీలను పెట్టుకున్నారు. దుబాషీలంటే ద్విభాషీలు. అటుది ఇటు ఇటుది అటు వివరించి చెప్పగలవారు వీరు. కాన

బ్రహ్మదేవా నీకు చాదస్తం పెరిగిపోతోంది .. శివుడికేం తెలియదు

నారదుడు త్రిలోకసంచారి.ఏ లోకానికైనా ఏ ప్రదేశానికైనా పాసుపోర్టు వీసాలులేకనే తిరిగేస్తుంటాడు. ఇతను ఏ దేశానికి వెళ్లినా, చివరకు శత్రుదేశాలకు వెళ్లినా అందరూ లేచి నిలబడి ఉచితాసనం ఇచ్చి గౌరవిస్తారే తప్ప తిరస్కరించరు.  తగులమారి, తంటాలమారి, జగడాలమారి అనే బిదురులు ఇచ్చేశారు. ఏవరు ఏమన్నా ఏమనుకున్నా సరే  చేయాల్సిన పనిని 4 G కంటే ముందుగా స్ఫీడుగా  కనెక్టై పని చేసేస్తాడు.ఇతని చర్యలు పనులు కొందరికి ఇబ్బందిగా వున్నా మరికొందరు చచ్చినా, అంతా లోకకళ్యాణానికేనంటాడు. నారాయణ నారాయణ అంటూ చిరతలు / చిడతలు వాయించుకొంటూ వెళుతుంటాడు. చివరికి దేవతలు రాక్షసులు కూడా నారదుడి దూరదృష్టి సరైనదేనని నమ్ముతారు. ఇలాంటి తగువులమారి నారదుడు భూలోకంలో ఒకసారి పయనిస్తుంటే కాలికేదో తగిలి ఠంగుమని శబ్దం వచ్చింది.నారదుడైన నా కాళ్ళకే ఏమిటబ్బా తగిలిందని వంగి చూచాడు. అదో మానవపుర్రె. నారదుడికి ఆసక్తి కలిగింది.పుర్రె చేతిలోకి తీసుకొని దాని కపాలం చూచాడు.ఆ కపాలం మీద తండ్రి బ్రహ్మదేవుడు వ్రాసిన గీతలు కనబడ్డాయి.అసక్తిగా చదివాడు. ఈ పుర్రె మూడు లోకాలను సందర్శిస్తుందనే  రాతను చదివాడు. నారదుడికి విస్మయం కలిగింది.పుర్రె ఏమిటి మూడు లోకాలను తిరగడమేమిట