ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

కొన్ని మాటలు - ఎందుకు పనికి రానివి


 1. జీవితంలో ఎప్పుడైనా

ఎవరి నైనా పనికి రాని వారిగా

పరిగణించవద్దు ఎందుకంటే

చెడిపోయిన గడియారం

కూడ రోజుకు రెండు సార్లు

సరైన సమయం

సూచిస్తుంది


2. ఎప్పుడూ ఇతరుల తప్పులను

అన్వేషించే వ్యక్తి అందమైన

పుష్పాల పరిమళాలను

వదలి పుండు మీద వాలే

ఈగ లాంటి వాడు


3. పేదరికం ధరిచేరినప్పుడు

ఆప్తమిత్రులు కూడ

దూరమైతారు అదే

ధనవంతులైనప్పుడు

తెలియని వారు కూడ

మిత్రులవుతారు


4. ఒక్క సారి నవ్వుతూ చూడు

ప్రపంచంలో ఉండే అందాలన్ని

నీ సొంతమవ్వుతాయి కానీ

తడిసిన కనురెప్పలతో

చూసే అద్దంకూడ మసక

బారి పోతుంది


5. తొందరగా దొరికేది ఏదైనా

ఎక్కువకాలం మన్నికరాదు

ఎక్కువకాలం మన్నిక

వచ్చేది అంతతొందరగా

దొరకదు


6. జీవితంలో వచ్చే చెడు రోజులు

కూడా మన మంచి కొరకే

అనుకోవాలి అప్పుడే

తెలుస్తుంది నిజమైన

స్నేహితులు ఎవరైనది


7. మనిషికి రోగాలు కుందేలు లాగా

వస్తాయి తాబేలు లాగా

వెళ్లుతాయి కానీ డబ్బులు

తాబేలు లాగ వస్తాయి

కుందేలు లాగా

వెళ్లుతాయి


8. చిన్న చిన్న మాటల్లో ఆనందాన్ని

వెతకటం అలవాటు

చేసుకోవాలి ఎందుకంటే

పెద్ద పెద్ద మాటలు

జీవితంలో చాలా

అరుదుగా చోటు

చేసుకుంటాయి


9. ఈశ్వరుని ప్రార్ధించినప్పుడు

నాకు ఏమి ఇవ్వలేదని

బాధపడకు ఎందుకంటే

నీకు అక్కడ ఇవ్వక

పోయినా నీకు నచ్చిన

చోట నీకు ఈశ్వరుడు

నచ్చినవిధంగా ఇస్తాడు


10. నిత్యము ఎదురయ్యే

అపజయాలను చూసి

నిరాశ చెందకు కానీ

ఒక్కోసారి తాళంచెవి

గుచ్చంలో ఉండే ఆఖరి

తాళంచెవి కూడ తాళం

తెరుస్తుందని

గమనించు


11. ఈ సమాజంలో నేను ఒక్కడిని

ఎంచేయగలననీ ప్రతి మనిషి

నిరాశ చెందుతుంటాడు

కానీ ఒక్క సారి తలపైకెత్తి

చూడు ప్రపంచానికి

వెలుగునిచ్చే సూర్యుడు

కూడ ఒక్కడేనని


12. బంధవులు ఎంత చెడ్డ వారైనా

సరే వదులుకోవద్దు

ఎందుకంటే మురికి నీరు

దప్పిక తీర్చలేక పోయిన

కనీసం అగ్గి మంటలు

ఆర్పటానికి పనికి

వస్తాయి


13. నమ్మక ద్రోహి స్నేహితునికన్నా

దురాశపరుడు సన్నిహితుడు

మిన్న మట్టితో చేసిన

మనుషులు కాగితాలకు

అమ్ముడు పోతారు


14. మనిషి గా మాట్లాడుట

రాక పోయినా కనీసం

పశువుల మౌనంగా

ఉండటమే ఉత్తమం


15. మనకు మాటలు రాక ముందు

మనముఎంచెప్పబోతున్నామో

అమ్మకు అర్థమయ్యేది కాని

మనము మాటలు అన్ని

నేర్చిన తరువాత ఇప్పుడు

మాటమాటకు ప్రతిసారి

అమ్మా నీకు అర్థం

కాదులే అంటాం


16. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మిత్రులు

దూరమైనారని బాధపడకు

ఎందుకంటే నీవు ఒక్కనివే

జయించగలవని వారు

నమ్మినందుకు నీవు

సంతోషించు


17. సిగ్గు మర్యాద లేని

ధనవంతుడు ఎల్లయ్య కన్నా

మంచి మానవత్వం ఉన్న

పేదరికం సుబ్బయ్య మిన్న


18. జీవితంలో హెచ్చుతగ్గులు

రావటంకూడ మనమంచి

కోసమే అనుకోవాలి

ఎందుకంటే ECG లొ

వచ్చే సరళరేఖా కూడ

మృత్యువును

సూచిస్తుంది


19. ఈ రోజుల్లో సంబంధాలు

రొట్టె తొ సమానమైనవి

ఎందుకంటే కొద్దిగా మంట

ఎక్కవైందొలెదో రొట్టె

మాడిమసి కావటం

ఖాయం


20. జీవితంలో మంచి వారి కోసం

అన్వేషించ వద్దు ముందు

నీవు మంచిగా మారు

బహుశా నిన్ను కలిసిన

వ్యక్తికి మంచి మనిషి

అన్వేషణ పూర్తి

కావచ్చు నేమో

వ్యాఖ్యలు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

ఇంగ్లీషువాడు .. వాడి భాష మనకి రాదు...

ఇంగ్లీషువాడు సప్తసముద్రాలు దాటి వచ్చేశాడు. ముందు వ్యాపారం చేయడానికి... తరువాత అధికారం చెలాయించడానికి.... వాడి భాష మనకి రాదు... వాడు "గాడ్ ఈజ్ గుడ్" అనేవాడు. మనకి అది "గాడిదగుడ్డు" గా అర్థమైంది. మనం "రాజమహేంద్రి" అన్నాం... వాడికి "రాజమండ్రి"లా వినిపించింది. మన మాట వాడికి అర్ధమయ్యేది కాదు... వాడి భాష మనకి బోధపడేది కాదు. వ్యాపారం, పరిపాలన వాళ్ల అవసరం కనుక తెల్ల అధికారులు ఒక్కొక్కరూ తెలుగు పదాలను పట్టుకున్నారు. డిక్షనరీలు తయారు చేశారు. 1818లో విలియం బ్రౌన్ తొలి తెలుగు - ఇంగ్లీషు డిక్షనరీ తయారుచేశాడు. 1821లో క్యాంప్ బెల్ ఇలాంటిదే ఇంకో నిఘంటువు తయారుచేశాడు. మన మాటలు వాడికి అర్థమయ్యాయి. కానీ వాడి మాటలు మనకి అర్ధం కావాలి కదా. అవసరం వాడిది. అందుకే జాన్ కార్నిక్ మారిస్ అనే వాడు ఇంగ్లీషు తెలుగు డిక్షనరీ తయారు చేశాడు. ఆ తరువాత సీ.పీ. బ్రౌన్ దొర ఇంకో డిక్షనరీ 1852 లో (ప్రథమ స్వాతంత్ర్య సంగ్రామానికి సరిగ్గా అయిదేళ్ల ముందు) తయారు చేశాడు. చాలా మంది తెల్ల అధికారులు దుబాషీలను పెట్టుకున్నారు. దుబాషీలంటే ద్విభాషీలు. అటుది ఇటు ఇటుది అటు వివరించి చెప్పగలవారు వీరు. కాన

నాన్న ... ఒక అద్భుతం

  ఓ కుర్రాడు 👲 కోపంతో ఇల్లు వదిలి వచ్చేశాడు😤 ఎంత కోపంతో వచ్చాడంటే..  తను చూసుకోలేదు  తన కాళ్లకు వాళ్ల నాన్న బూట్లు వేసుకు వచ్చేశాడని.👞👞  కొడుక్కి ఒక మోటార్ సైకిల్ కొనలేని వాడు కొడుకు ఇంజనీర్ కావాలని కలలు కనడం ఎందుకో.. అంటూ తండ్రిని తిట్టుకుంటూ మరీ ఇంటినుండి బయటికి వచ్చేశాడు.😁 చాలా పెద్దవాడినయ్యాక గాని ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళను అని నిశ్చయించుకున్నాడు. 😒 ఇంటి నుండి వచ్చేప్పుడు  కోపం కొద్దీ… ఎప్పుడూ ముట్టుకోనివ్వని వాళ్ల నాన్న పర్సు కొట్టుకోచ్చేశాడు 😉 అమ్మకి కూడా తెలియకుండా  రాసే లెక్కలన్నీ దాంట్లోనే  ఉంటాయని వాడి నమ్మకం.s👲 నడుస్తుంటే బూట్లలో ఏదో తగులుతోంది .  కరుస్తూ ఉన్నట్టు ఉంది .  బూటు లోపల సాఫ్ట్ గా లేదు . మడమ నొప్పెడుతోంది .😣 అయినా అతని కోపం దానిని లెక్కచెయ్యనివ్వలేదు .  లోపల తడి తడి గా అనిపించింది . కాలు ఎత్తి చూశాడు.... బూటు అడుగున చిన్న కన్నం..👞 కుంటుతూనే బస్ స్టాండ్ వచ్చాడు ఎటైనా వెళ్లిపోదామని..!! v🚶 విచారణ లో వాకబు చేస్తే తెలిసింది గంట దాకా బస్ ఏదీ లేదని 🚌 సరే ఏంచేస్తాం. అప్పటి దాకా …  నాన్న పర్సు లో ఏంఉందో చూద్దామని  పర్సు తెరిచాడు ఈ కుర్రాడు . ఆఫీసు లో 40,000 అప్పు తీ

శివతత్వం - పాము, అగ్ని, భూతపిశాచాలు

శివశంకరన్ కంచి మఠానికి చాలాకాలంగా పెద్ద భక్తుడు. ఒకరోజు పరమాచార్య స్వామి వారి దర్శనానికి మఠానికి వచ్చినప్పుడు ఒక సేవకుడు అతనితో చాలా అమర్యాదగా ప్రవర్తించాడు. అతను దాన్ని తనకు జరిగిన అవమానంగా తలచాడు. వెంటనే స్వామి వద్దకు వెళ్ళి ఆ సేవకునిపై చాడిలు చెప్పాలని అతనికి లేదు. అతనికి ఒకసారి స్వామివారితో మాట్లాడే అవకాశం దొరికింది. ఏదో సందర్భానుసారంగా మాట్లాడుతూ పరోక్షంగా తన గుండెల్లో ఉన్న బరువు దింపుకోవడానికి, అరటిపండులోకి సూదిని గుచ్చినట్లుగా, “మఠం పరిచారకులు కొంతమంది చాలా కఠినంగా మాట్లాడుతున్నారు. కొన్ని తప్పులు చేస్తున్నారు. ఇతరులతో డబ్బు పుచ్చుకుంటున్నారు. పరమాచార్య స్వామివారు వీళ్ళతో ఎలా వేగుతున్నారో నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది” అని అన్నాడు మహాస్వామి వారు గట్టిగా నవ్వారు. “నువ్వు చెప్తున్నది నాకేమి కొత్తది కాదు” అన్నట్టుగా చూసి, మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు. ”వేలమంది పనిచేసే ఒక కర్మాగారం తీసుకుందాం. అందరూ నైపుణ్యం కలవారు మంచివారు కాదు కదా? ఎన్నో లక్షల మంది పభుత్వ కార్యాలయాల్లో పని చేస్తున్నారు. అందరూ ఒకేరకమైన నిబద్ధతతో పని చెయ్యరు. చాలా మంది అసలు పని కూడా చెయ్యరు. పని చేసినా అది సరిగ్గా చెయ్యరు, అ